Svensk skog förvandlas till industrilandskap

02 maj 2012

Nyheter

Introduktion Sverige har ett oförtjänt gott rykte internationellt för sitt så kallade hållbara skogbruk. Länder som köper svenskt virke vilseleds med olika typer av miljöcertifiering, och begreppet…

, , , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.