Svensk import på 1700-talet

10 maj 2012

Nyheter

Importen till Sverige på 1700-talet dominerades tonnagemässigt av två varor, spannmål och salt. Saltimporten var fördelad på en rad hamnar medan Stockholm klart dominerade spannmålsimporten….

, , , , , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.