Strindberg idag igår, imorgon

I år är det som bekant Strindbergsåret, till minne av att det är 100 år sedan den store revolutionära författaren lämnade oss rent fysiskt den 14 maj 1912.
August Strindberg var inte bara radikal för sin tid, utan också
radikal i vår tid, vilket följande artikel visar, där Sven Wollter och
Hasse Nilsson har valt ut ett antal Strindbergtexter och citat i kursivt, och skrivit ihop dem med sina egna kommentarer.

Jag är socialist, nihilist, republikan, allt som kan vara konträrt mot de reaktionära. Jag skulle vilja vara med och vända upp och ner på allt, för att få se vad som ligger i botten.
Jag tror att vi är så intrasslade, så förfärligt regerade att det inte kan utredas utan måste brännas upp, sprängas och så börja på nytt!

Vilja folken krig?
Arbetare! Ännu en gång hota äregiriga politices freden under förevändning av den europeiska jämvikten och nationaläran. Vi protesterar mot människosläktets systematiska förstörande, mot blodsutgjutelse för tillfredsställandet av egen kärlek. Kriget är förintandet av den allmänna förmögenheten, frukten av vårt dagliga arbete.
Idag efter åtta års ockupation av Irak är mer än en miljon dödade, fem miljoner är flyktingar, de humanitära katastroferna i krigets kölvatten är ofattbara. Idag ökar cancer, leukemi och missbildningar hos barn. Idag skickar USA hundratals förarlösa flygplan så kallade ”drönare”, mot folken i Irak, Pakistan, Afghanistan, och Iran står på tur.
Men Sverige har också ”drönare”. I Arvidsjaur ivrar kommunledningen efter ännu mer militär verksamhet och drömmer om den ”spännande utvecklingen av förarlösa flygplan drönare”. Mycket hänger ihop. Legoknektar ockuperar och mördar för månadslön. Sveriges regering och riksdag låter Nato öva i jättelika Lappland, givetvis mot betalning. Leve freden, arbetet och friheten!

Vad är samhälle?
En samlevnadsform, som utvecklat sig under inverkan av överklassens syfte att hålla underklassen under sig.
Är de snabbt ökande klassklyftorna i ”allmänhetens intresse” som regeringen ständigt talar om? Är det ett ”allmänintresse” att skolor, sjukhus, omsorg, järnvägar och kollektivtrafik skänks bort till riskkapitalisterna? Högerregeringen talar om ”arbetslinjen”. Men en arbetslinje värd namnet innebär två saker; att sätta fler människor i arbete och förbättra villkoren för dem som redan arbetar. Regeringen gör raka motsatsen; Sverige har idag EU-rekordet i att öka ungdomsarbetslösheten till 30,9 procent och stressen och utslagningen ökar.
Detta är ett förbannat land och nationen styrs av bara skurkar.

Vad är ekonomi?
En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete. Vad är överklass? De tärande, de styrande. Vad är underklass? De närande, de styrda. Vilka medel begagnar överklassen för att hålla underklassen under sig? Lögn, bedrägeri, vidskepelse, stående arméer och fängelser. Vilka är överklassens fem Huvudlögner? Religion, Politik, Lagar, Vetenskaper, Konster och Moral.
2000-talets ”Dödsdansen” är mordet på Saab. Vad är det för en regering som tillåter ödeläggelse av fungerande industriell struktur? Vad är det för ett ekonomiskt system som slår sönder istället för att bygga upp?

Vad är lagar?
Överklassens uppfinning att på så kallad laglig väg hålla underklassen under sig. Har överklassen skrivit lagarna? JA! I sitt intresse mot underklassen? JA, naturligtvis! Vad är det första överklassen fordrar av underklassen gentemot lagarna? Aktning för lagarna. Därav domarnas oavsättlighet av underklassen.
Kan nya lagar stoppa slakten av offentlig sektor?
Ja, över hela Europa jäser det, generalstrejker och revolutioner avlöser varandra.
Revolution! När är revolution laglig? När den lyckas. Hur kan den bli laglig då? Revolutionärerna stifta en lag, som förklarar revolutionen laglig. Är revolution att tillråda? Det beror på dess utsikt att lyckas.

Vad är politik?
Statskonst, eller överklassens konst att hålla underklassen under sig. Med politik menas även ett bedrägligt beteende. Vad är utrikes politik? Samarbetet mellan de olika nationaliteternas överklasser. Vad är inrikes politik? Överklassens bevakning av sina intressen emot underklassen.
Överklassens politik är att avskaffa all offentlig sektor, allt skall privatiseras. Denna marknadens diktatur formulerar budgetarna, medan fackliga organisationerna är dödstysta. Era budgetar är Vattvälling kokad på spik!

Vi ska komma med stort dån.
Det kommer en dag, då det blir än värre, men då, då kommer vi ner från Vita Bergen, från Skinnarviksbergen, från Tyskbagarbergen och vi ska komma med stort dån, som ett vattenfall.
Och vi ska begära igen våra sängar, begära? Nej, ta! Och ni ska få ligga på hyvelbänkar, som jag har fått och ni ska få äta potatis, så att era magar ska stå som trumskinn.
August Strindbergs Lilla katekes för underklassen är aktuellare än någonsin.
Överklassen har bara en rättvisa att fordra; att den avskaffas.

Hasse Nilsson Sven Wollter
lärare, musiker skådespelare

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.