Ska Värmdö sälja ut bostäder?

20 maj 2012

Förstasidan, Inrikes, Nyheter

Över 5 000 personer står i kö till Värmdö kommuns bostadsförmedling. Bostadsbristen är stor.
Bostadspolitiken och en eventuell utförsäljning av kommunens bostadsbolag Värmdö Bostäder har varit på tapeten flera gånger. Torsdag 10 maj inbjöd Hyresgästföreningen Nacka Värmdö och Aktionsgruppen för fler och bättre Hyresbostäder i Värmdö till bostadspolitisk debatt. Trots att alla politiska partier var inbjudna saknades representanter från den styrande alliansen i kommunen. Fp, C och M fanns inte på plats, något som Margareta Flodström, en av initiativtagarna från aktionsgruppen, inte gillade.
– Det visar på dålig stil och brist på engagemang, säger hon i en intervju med Internationalen.
Frågor som diskuterades var det så kallade ägardirektivet, en eventuell utförsäljning och nybyggen. Hyresgästföreningens och aktionsgruppens budskap till politikerna handlade bland annat om att en eventuell avkastningsavgift måste stanna i bostadsbolaget och komma hyresgästerna till del till exempel i form av upprustning.
Det fanns också krav på att ett så kallat hyresgästinflytande ska finnas med i de ägardirektiv som snart ska beslutas. Ann Marie Gråfors från Hyresgästföreningen och en annan initiativtagare säger till Internationalen att ”det pratades mycket, men inga löften gavs”.
En vag enighet om att bolaget inte ska säljas ut fanns bland de närvarande partirepresentanterna (S, V, Mp och Kd). Mp och Kd, som ju tillhör alliansen (som har lagt förslaget om utförsäljning) menade dock att man kan tänka sig att vissa delar av bostadsbeståndet säljs ut vid behov. Tyvärr kom bara 25 personer till mötet och Margareta Flodström tycker att fler borde engagera sig, ”det handlar ju om vårt boende och våra liv”, säger hon.

Liza Ahnland

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.