Pakistan: Frige de politiska aktivisterna!

11 maj 2012

Förstasidan, Nyheter, Politik

Sedan åtta månader tillbaka har Baba Jan Hunzai och fyra av hans aktivistvänner fört en tynande tillvaro i olika fängelser i Gilgit. Han och hans kamrater har anklagats i enlighet med Pakistans antiterrorförordning. Men Baba Jan är ingen terrorist. Han är en respekterad politisk aktivist i Gilgit-Baltistan (bergen norr om Pakistan). Han hålls fången på grund av sin aktivism till stöd för de förtryckta i området och måste släppas omedelbart.
I januari 2010 rasade ett berg ned i Hunzafloden och skapade det som nu kallas Attabadsjön. När sjön bildades dränktes by efter by. Totalt blev över 1 000 människor av med sina hem och över 25 000 blev avskurna från resten av landet (sjön hade förstört vägen som förbinder området med Pakistan). Den svåra situationen för folket i Gilgit-Baltistani ignorerades. Baba Jan, en aktivist från Labour Party i Pakistan, åkte runt i landet och talade för att regeringen skulle tömma sjön och ordna transportmedel för de drabbade. Pakistani Peoples Party agerade för sent. Sjön är nu ett bestående inslag i området. För att stilla protesterna från dem vars bostäder nu ligger under vatten utlovade regeringen kompensation.
En del av de berörda nåddes aldrig av kompensationen. En offentlig lista över dem som skulle få kompensation nämner 457 familjer. Över hundra av dessa har inte fått någon kompensation. Det påstås att kompensationen istället har gått till de familjer som stödjer det Pakistanska Folkets Parti.
Den 11 augusti protesterade omkring 200 människor för 25 familjers rättigheter när Gilgit-Baltistanis ledande minister, Mehdi Shah, besökte staden Aliabad. Polisen, som hade fått instruktioner om att avhysa demonstranterna med alla medel, började med ett batonganfall, sedan använde de tårgas innan de öppnade eld med skarp ammunition. Deras första offer var den 22-åriga studenten Afzal Baig. När Baigs far försökte rädda sin sons kropp blev han också skjuten. Båda dog. Tumult uppstod bland demonstranterna och en polisstation brändes ned.
Baba Jan kom till platsen sex timmar senare. Han organiserade demonstranterna och utlovade en utredning och åtgärder mot de poliser som var ansvariga för morden. Demonstranterna väntade sedan på att regeringen skulle agera.
Detta skedde en vecka senare. Arresteringsorder utfärdades för flertalet demonstranter, inklusive Baba Jan. Medan de flesta av dem som anhållits blivit frisläppta mot borgen, befinner sig Baba Jan och fyra andra aktivister fortfarande bakom lås och bom. Två gånger har de tagits från fängelset för att torteras. Första gången, den 12 september 2011, blev Baba Jan misshandlad med käppar och fick fötterna krossades under kängor, medan en annan aktivist (Iftikhar) fick hett vax droppat på sitt könsorgan. Detta pågick tre nätter i sträck, tre till fyra timmar åt gången. Den 28 april i år blev Baba Jan torterad igen. Poliser och medlemmar i Pakistani Rangers (en paramilitär styrka) kom in i hans cell och misshandlade honom. Sedan förde de honom till en okänd plats där de återigen misshandlade honom brutalt. För att förödmjuka honom rakade de av hans hår. Baba Jan har brutna fingrar men nekas medicinsk vård. Dessutom har han flyttats till Zulfiqarabad fängelset i Gilgit och där satts i en cell med grova brottslingar. Det finns orsak att tro att han kan bli dödad, av ”misstag”, i denna cell.
Undertecknade uppmanar den pakistanska regeringen att offentliggöra resultaten av den rättsliga undersökningen av morden på Afzal Baig och Sher Ullah Baig. De uppmanar också den pakistanska regeringen att behandla Baba Jan och de andra aktivisterna som politiska fångar och sätta dem i celler där de är separerade från de andra fångarna. Vidare begär vi att den pakistanska regeringen lägger ned det fabricerade åtalet mot de fem aktivisterna. Vi kräver också kompensation till de 25 familjer som drabbats/påverkats av jordskredet i Attabad.
Tariq Ali, författare; Noam Chomsky, MIT; Qalandar Bux Memon, FC College; Pervaiz Vandal, arkitekt; Amanullah Kariapper, aktivist; R C Young, New York University; Oscar Guardiola-Rivera, Birkbeck, University of London; David Barsamian, journalist; Magid Shihade, Birzeit University; Saadi Toor, Writer/Activist; Farooq Tariq, Labour Party of Pakistan ; Simon Crithcley, New School, New York

Namninsamlingen återfinns här:
http://www.ipetitions.com/petition/free-baba-jan

Översättning: Emma Lundström

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.