Nog så bra med en bro som ger utrymme åt staden – men….

28 maj 2012

Nyheter

Det behövs också en bro som ger utrymme åt sjöfarten. I framtiden måste alla lastbilstransporter ersättas. De bör ersättas med fartygstransporter såväl som järnvägstransporter. Då får inte en bro…

, , , , , , , , , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.