Idealsjukan

Vi blir ombedda att sätta oss ner och andas väldigt ytligt, så fullsatt är det på det könsseparatistiska seminariet ”Ta kroppen tillbaka!?”, ett av de sista på årets feministiska forum. Frågan är högst aktuell. Vem minns inte melodifestivalsarmhålan?
I panelen finns bland annat Deidre Palacios som startade kampanjen ”Ta håret tillbaka!” på Facebook. 15 000 människor gick med på sidan, många lade upp bilder på sina egna armhålor. Det säger något om läget, när det är ett motvärn att visa att det finns hår i en helt vanlig armhåla så kan vi inte tala om jämställda Sverige överhuvudtaget, det snacket är bara tal på tomgång.
– Vad betyder den här reaktionen, har det plötsligt blivit mer tabu att ha hår?, undrar samtalsledaren Kajsa Ekis Ekman. Alla intygar att det är så.

Maria Lönn, som skrivit sin masteruppsats i genusvetenskap om avkolonialiserad produktion av skönhet och rasifierad feminitet, menar att våra
medvetanden är kolonialiserade av vithetens skönhetsideal som dessutom är klassbaserat. Frances Lucas från den ideella föreningen SMAL – Start Marketing All Looks – påpekar att det inte bara är det vita skönhetsidealet som är problemet.
– Vi ska inte vara håriga för vi ska inte vara vuxna, säger hon och tar upp att det hårlösa idealet till stor del har att göra med den ökande konsumtionen av porr. Hon tycker att just detta att det visade sig vara så farligt att någon hade lite hår under armarna visar hur stereotypt och diktatoriskt samhället blivit. Tillägger att korsetten har förflyttats in i hjärnan och att vår tid och våra liv går bort på att inte tycka om oss själva. Deidre Palacios kopplar på maktaspekten och berättar att när hon sist var ute i en skolklass och talade om ämnet hävdade killarna att Barbie har en naturlig kvinnokropp:
– Problemet är att vi är objektifierade. Kroppen är ett medel att utöva makt. Det var det som var så viktigt med kampanjen, att så många bröt mot den makten. Jag hoppas att man ställer upp för dem som bryter normerna.
Text och foto: Emma Lundström

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.