Handelshuset Donner

28 maj 2012

Nyheter

Jürgen Hinrich Donner (-1751) flyttade från Lübeck till Visby år 1746, två år efter hans giftermål med Margaretha Lythberg (-1774) från den gotländska staden. Till en början drev det handelsföretag…

, , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.