Det behövs mer spårbunden trafik i Göteborg

30 maj 2012

Nyheter

Göteborgs kollektivtrafiknät är undermåligt. Busstrafik har för dålig kapacitet och spårvägstrafik är ofta för långsam och för störningskänslig. Endast på 2 av 6 järnvägslinjer från de centrala…

, , , , , , , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Det behövs mer spårbunden trafik i Göteborg

30 maj 2012

Nyheter

Göteborgs kollektivtrafiknät är undermåligt. Busstrafik har för dålig kapacitet och spårvägstrafik är ofta för långsam och för störningskänslig. Endast på 2 av 6 järnvägslinjer från de centrala…

, , , , , , , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.