Brevbärare går ut mot nedskärningar

25 maj 2012

Förstasidan, Inrikes, Nyheter

”Stoppa angreppen på brevbärarna och brevservicen! Nej till nedskärningarna, otrygga anställningar och bemanningsföretag! Minska brevbärarnas arbetsbörda! Vi vill ha postutdelning, inte börsutdelning!” Det är brevbärarnas krav när de samlas till demonstration vid Slussen i Stockholm i morgon lördag.
– Att brevbärarna börjar protestera nu är ett tecken på att vi har passerat smärtgränsen, säger Gunnar Westin, själv brevbärare i Skärholmen och fackligt aktiv i Seko Postklubb Södra Stockholm.

Nedskärningarna och kravet på ökad vinst i företaget har gjort så att allt fler brevbärare blir utslitna, samtidigt som allmänheten drabbas av sämre service och osäkrare utdelning av posten, vilket ibland kan ställa till allvarliga problem.
– Till exempel läkare som skickar remisser till patienter, det kan ju få förödande konsekvenser om de inte kommer fram i tid, säger Gunnar Westin.
– Vi ser också ökning av osäkra arbetsformer, visstidsanställning och framför allt ett större utnyttjande av bemanningsföretag, påpekar han.
Anlitandet av bemanningsföretag har numera blivit en del av grundbemanningen berättar han, istället för att som tidigare vara något som arbetsgivaren tog till i allra sista hand när det behövdes extra personal.
– Det är svårt att fackligt kunna försvara dessa arbetares rättigheter eftersom deras arbetsgivare inte är Posten utan olika företag som Posten hyr in arbetskraften ifrån.
Gunnar Westin menar att det här är en långsiktig utveckling som pågått sedan bolagiseringen av Posten genomfördes 1994.
– Men förra året var ett av de värsta åren i mannaminne till följd av en omorganisationsprocess kallad ”Brev 2010” med stora neddragningar av personalen, säger han.
På Årstakontoret, den största postterminalen i Stockholm, blev brev liggandes i dagar och veckor eller helt enkelt försvann. När media till sist började uppmärksamma problemet, och Dagens Nyheter skickade tio brev på prov varav bara sju kom fram i tid, tvingades Postens chefer erkänna bristerna och vidta åtgärder. Man tvingade helt enkelt personalen att jobba övertid, vilket löste problemet på kort sikt.

Nu har Posten infört en ny arbetsfilosofi som kallas ”lean production” och går ut på att större ansvar ska läggas på lägre nivå i företaget, berättar Gunnar Westin.
– I praktiken innebär det att vi brevbärare själva ska diskutera i små grupper och ta egna initiativ för att täta till de sprickor som hela tiden uppstår i strukturen till följd av underbemanningen, istället för att ledningen ska ta ansvar, säger han.
Nu förbereder sig dessutom Postens ledning att introducera Posten på börsen, något som brevbärarna är rädda kommer att tvinga fram ännu flera nedskärningar och ökade vinstkrav.
– Posten ska vara en fungerande samhällsservice och inte i händerna på spekulationskapitalister, säger Gunnar Westin.
Också i maj förra året samlades 300 brevbärare till en demonstration i Stockholm på initiativ av det utomfackliga nätverket ”Brevbäraraktionen”. Men i år har fackförbundet Seko som organiserar majoriteten av brevbärarna varit drivande inför demonstrationen.
– Vi har lyckats få med oss samtliga fackklubbar i Stockholm, och därtill fått stöd från terminalarbetarnas organisationer på Årsta och Tomteboda, berättar Gunnar Westin.
– Seko-Posten har annars inte direkt någon historia präglad av kamp. Det här är nog första gången något sånt här stort organiseras. Det finns jävligt mycket missnöje bland brevbärarna på facket. Många upplever att facket har vikt sig i avtalsrörelse efter avtalsrörelse, så det här blir en sorts test för att se om det finns möjlighet att väcka liv i organisationen, säger han..

Per Leander

Samling: Lördag 26 maj, kl 13, Slussen, Stockholm

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.