Avkristningen av Sverige går vidare – allt färre döps

20 maj 2012

Nyheter

Allt färre i Sverige är kristna, allt färre är i själva verket troende. Antalet troende muslimer är nånstans mellan 100 000 till 200 000, antalet kristna minskar stadigt liksom antalet medlemmar i…

, , , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.