Ägarna av den svenska skogen

03 maj 2012

Nyheter

Den allra största skogsägaren i Sverige är vi alla tillsammans. Dvs staten som äger cirka 20% av den svenska skogen. Via Sveaskog äger staten 4,1 miljoner hektar (ha) mark, varav 3,1 miljoner ha…

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.