Våldsamma reaktioner på Günter Grass’ dikt

13 april 2012

Förstasidan, Nyheter, Utrikes

En dikt ställde till ett otroligt liv.
Förra onsdagen publicerade den tyske välkände författaren och Nobelpristagaren Günter Grass dikten ”Was gesagt werden musst” (vad som måste sägas)i Süddeutsche Zeitung.
Framför allt i Tyskland och Israel väckte den våldsam debatt.
I denna dikt säger Grass att han inte längre kan tiga. Det han inte kan tiga om är Israel som ett hot mot världsfreden. ”Israels kärnvapen försätter den redan bräckliga världsfreden i fara”, säger han i dikten. Han anser också att Tyskland inte ska exportera vapen till Israel, ”vi kanske levererar material till ett brott som är möjligt att förutse”, det vill säga ett eventuellt angrepp på Iran. Och slutligen hoppas han att många kommer att kräva att ”både regeringen i Iran och i Israel” tillåter fri och öppen inspektion av bådas möjlighet att använda kärnvapen.
Der Spiegel skriver att ”84-åringen också kritiserar den planerade leveransen av ubåtar ’från mitt land’ till Israel, och avser då den tyska planen på att leverera Dolphin-ubåtar till Israel som kan medföra kärnmissiler.”

Grass har överösts med kritik, men också fått en del stöd.
Han har anklagats för antisemitism och påmints om sin egen tid i Waffen SS som 17-åring. Israel har förklarat honom som persona non grata, det vill säga med inreseförbud i landet, och inrikesminister Eli Yishai ansåg att Nobelpriset borde dras tillbaka.

Till skillnad från en rad andra debattörer, både i Tyskland och Israel, skriver Der Spiegels online-kolumnist Jakob Augstein, att Grass helt enkelt har rätt. Detta är en debatt som borde ha startat för länge sedan, och raden om att Israels kärnvapen hotar den redan bräckliga världsfreden, som ledde till internationellt tumult, är sann, skriver Augstein.

Gunvor Karlström

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.