Tony Karlsson fick nej i jävsfrågan

22 april 2012

Förstasidan, Inrikes

Tony Karlsson har överklagat en dom i Södertälje tingsrätt. Han har samtidigt lämnat in jävsprövning.
Det var inte så mycket själva domen det handlade om, ett ”ringa trafikbrott”. Problemet var att en av nämndemännen, Sanna Hill, är medlem i Nationaldemokraterna.
Och där finns anledning till jäv, anser Tony Karlsson, eftersom han själv länge har varit verksam i den antirasistiska rörelsen.
Det blev nej från Svea hovrätt: det blev inget prövningstillstånd och det förelåg inget jäv i tingsrätten, enligt hovrätten.

Du har fått nej på överklagan med jäv, men detta kan överklagas till Högsta domstolen. Vad tänker du göra?
– Jag har inte bestämt mig ännu. Det som förvånar mig är att det inte finns någon motivering till varför det inte skulle förekomma jäv i denna situation. Det hade jag förväntat mig, för att få någon typ av vägledning.
– Det enda beslutet innehåller är att ”det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i detta fall”.
Men där står också att ”det är av vikt för ledning av rätts­tillämpningen att överklagandet prövas av högre domstol”. Och Tony Karlsson anser att det kan finnas skäl att titta närmare på jävssituationen här. En domare eller nämndeman är jävig om det föreligger tvivel om hans opartiskhet i målet, enligt informationen till nämndemän.
En nämndeman från Sverigedemokraterna i Värmlands tingsrätt befriades från sitt uppdrag efter att ha uttalat sig om homosexuella, ett beslut som har överklagats.
– Och Sanna Hill har gjort flera uttalanden på sin blogg som bör vägas in, anser Tony Karlsson.
– Till exempel på frågan om vad hon tycker om Hitler svarar hon bland annat: ”Jag gillar flera av hans reformer, då jag själv ser (den sunda) socialismen som en stor del av nationalismen. Socialdemokraterna stal många av Hitlers idéer och gjorde de till sina, exempelvis betald semester. Det Hitler gjorde för den tyska arbetarklassen var inte bara stort, utan även unikt.”
Tony Karlsson funderar just nu på om han ska gå vidare i frågan med en överklagan till högsta domstolen. För honom handlar det främst om principfrågan: förtroendet för rättssystemet.

Gunvor Karlström

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.