Socialistiska Partiet kongressade i Göteborg

I helgen höll Socialistiska Partiet kongress i Göteborg. Kongressen som är den tjugofjärde i ordningen diskuterade den politiska och ekonomiska utvecklingen och antog ett handlingsprogram som syftar till att bidra till bygget av bredast möjliga motstånd mot borgarnas attacker på arbetande människors livsvillkor.
– När det gäller det övergripande läget i Sverige och världen var kongressen tämligen överens, säger Lars Henriksson i partistyrelsen till Internationalen.
– Hela mänskligheten står inför stora hot och arbetarklassen angrips på bred front. Läget är instabilt, angreppen möter hela tiden utbrott av motstånd, från generalstrejker i Europa eller Indien till demonstrationer mot skolnedläggningar i Sverige. Men än så länge har vi sett få segrar, utan den nyliberala offensiven mal fortsatt på.
– Det mesta av debatten kom att handla om hur vi i Socialistiska Partiet bäst ska bidra till detta motstånd, förklarar Lars Henriksson. Vi diskuterade hur vi ska använda våra begränsade resurser och vilken tyngdpunkt vi ska ha i vårt eget partibygge. Inte minst mycket hur mycket energi vi ska lägga på initiativ, debatt och diskussioner med andra delar av den organiserade arbetarrörelsen och hur mycket på att delta i det motstånd som finns på arbetsplatser, i bostadsområden och kommuner för att där få nya erfarenheter och kontakter.
– Majoriteten ansåg att tonvikten ska ligga på folkrörelsearbete i ordets bredaste mening, sammanfattar Lars Henriksson. Det vill säga att vi ska försöka bygga bredast möjliga enhet för klasskrav och motstånd mot den borgerliga offensiven, snarare än att försöka skapa ideologiskt grundade initiativ. Självklart avvisade ingen varken samarbete eller ideologiska diskussioner med andra delar av arbetarrörelsen, men tyngdpunkten ska ligga på deltagande i de många konkreta strider som ständigt blossar upp.
– Det är där vi ska finnas med våra socialistiska svar och sträva efter att bli en organisation som människor som vill kämpa söker sig till för att få politiskt stöd och argument.

Anders Hagström

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.