Ska vatten bli en mänsklig rättighet?

02 april 2012

Förstasidan, Nyheter


Nära 800 miljoner människor i världen har inte tillgång till rent vatten och 2,5 miljarder saknar tillgång till toaletter. 10 procent av världens vatten- och avloppsförsörjning sköts av privata företag.
För att diskutera världens vattenproblem anordnas vart tredje år (med början 1997) ett så kallat Världsvattenforum i Marseille (vattnets Världshuvudstad sedan 1996), i Frankrike. 12-17 mars i år var det dags igen.
Tiden är inne för lösningar på världens vattenproblem. Så säger arrangörerna av årets Världsvattenforum i Marseille, vilket samlade 159 regeringsdelegationer, 80 ministrar och mer än 1 000 talare från 600 olika organisationer. Totalt samlades cirka 25 000 personer till forumet, vilket drog till sig människor från alla läger, både sådana som drabbats hårt av vattenprivatiseringens konsekvenser, och representanter från de ansvariga vattenbolagen.

Åsiktsskillnaderna mellan de olika lägren var stora och tvistefrågan handlade om rätten till tillgång till rent vatten. Några av de mest kritiska aktivisterna hade helt enkelt bojkottat forumet på grund av de privata vattenföretagens inflytande.
En av kritikerna som dock var på plats var David Boys från ISKA (Internationalen för stats- och kommunanställda). Han oroas över det ökande intresset hos multijättar som Shell, Nestlé och Coca Cola, vilka har ett extremt stort inflytande i frågor som rör vattenresurser.
Under en debatt på forumet gick han till attack mot Gérard Payen, företrädare för Aquafed, (en lobbyorganisation för de privata företagen).
– Ni prioriterar vinst, inte välfärd och miljö, men ni har fått en växande allmän opinion emot er, sa han.
Som bevis nämnde han bland annat Italien, där medborgarna röstat mot att vatten ska privatiseras. Gérard Payen i sin tur hävdade att det inte bara är privata företag som gör vinst, utan även offentliga vattenbolag.
– Utan pengar blir det inget vatten, sa han, något som orsakade spridda burop bland åhörarna.

På forumet fanns också representanter från fackförbundet Kommunal som, i år satsar lite extra på vattenfrågorna. Förbundet har skänkt 150 000 kronor till organisationen Water Aid. Pengarna kommer att gå till Water Aids handfasta projekt, vilka kan röra sig om allt från enkla vattenpumpar till latriner.
Kommunals främsta engagemang handlar just nu om att stödja ett medborgarinitiativ, som EPSU, Europeiska federationen för offentliganställdas förbund, drar i gång den 1 april. Målsättningen med detta initiativ är att förmå EU-parlamentet att besluta om vatten och sanitet som en mänsklig rättighet. Den rättigheten måste gå före marknadslösningar, menar initiativtagarna.
– Vi vill att vattenförsörjningen ska kontrolleras av den offentliga sektorn, säger Anders Bergström, Kommunals tredje vice ordförande, i en artikel i Kommunalarbetaren.
I samma artikel kan man läsa att förbundet också skänkt 50 000 kronor till ISKA, för att ytterligare några fackliga representanter skulle kunna ha råd att besöka forumet i Marseille (inträdesavgiften för deltagarna är över 5 000 kronor).

Vid sidan av det stora forumet arrangerades också ett alternativt forum. Detta forum var en protest mot den ökande kommersialiseringen av vatten. Anders Jonsson, Kommunals ombudsman, var på plats i Marseille och besökte även det alternativa forumet, där han på ett seminarium fått reda på hur företag och stater köper upp mark runt om i världen för att komma åt jordbruksmark och därmed vatten. Något som sker till och med i Europa.
– Vi gör inget, inte jag heller, det kan göra mig så upprörd, sa han.
Hans mål är nu att jobba vidare med EPSU-kampanjen vid hemkomsten.
Liza Ahnland

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.