Sahlgren & Alströmer

22 april 2012

Nyheter

Nils Persson (-1703) drev framgångsrik järnhandel i Göteborg. Han köpte upp järn från bruksägare i Värmland och sålde dem vidare till brittiska expediter (handelsmän, faktorer) i Göteborg och var en…

, , , , , , , , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.