Rune Andersson – Mellby Gård

11 april 2012

Nyheter

Rune Andersson var VD i Dunkerägda gummikoncnernen Trelleborg under en rad år. Det var Trelleborgs mest äventyrliga epok under koncernens långa existens. Företaget investerade kraftigt i tillverkar…

, , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.