Klassicismen under 30-talet – monumental, modern, motarbetad

18 april 2012

Nyheter

I svensk arkitekturhistoria brukar året 1930 beskrivas som startpunkten för den nya tidens modernistiska arkitektur. 1900-talets klassicistiska byggnadskonst uppfattas däremot som bakåtblickande och…

, , , , , , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.