Kalksten – tung exportvara på 1700-talet

29 april 2012

Nyheter

Tonnagemässigt hade kalkstensexporten en stor betydelse för sjöfarten på Östersjön under 1700-talet.   Ekonomiskt var betydelsen mindre. Kalksten är tungt och skrymmande, men betingar inget högt…

, , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.