Hårdare regler för bättre demensvård…

16 april 2012

Förstasidan, Nyheter, Utrikes

För att förbättra demensvården vill Socialstyrelsen nu genomföra hårdare regler för hur demensvård ska bedrivas och har lagt fram ett förslag om en individuellt utformad demensvård, där Socialnämnden i varje kommun ska pröva vilken hjälp med mat, hygien och promenader varje boende behöver.
Men något krav på minimibemanning finns inte med i förslaget.
Stina-Clara Hjulström, ordförande i Demensförbundet, är kritisk till Socialstyrelsens nya riktlinjer och menar att det är en utopi att vårdbehovet ska bedömas enskilt efter individens behov. Vad som behövs är mer pengar och satsningar på en fast grundbemanning, menar hon.

Det finns 90 000 människor som bor på någon form av demensboende i Sverige. Det skulle innebära 90 000 biståndsbeslut om när en människa ska få duscha, komma ut och så vidare. Sedan ska besluten omprövas med jämna mellanrum och följas upp. Det här är inte realistiskt, säger Anna-Clara Hjulström, enligt uppgifter från TT. Demenssjuka skiftar dessutom ofta i tillstånd från dag till dag. En dag kan en demenssjuk behöva väldigt mycket personal, för att nästa dag behöva mindre, menar Anna-Clara Hjulström.
Dessa fakta är några av anledningarna till att Demensförbundet är kritiskt till Socialstyrelsens nya förslag om en individuellt utformad demensvård. Istället borde man satsa på en fast grundbemanning som kan förstärkas vid behov, enligt förbundet. På ett demensboende med åtta demenssjuka skulle det handla om minst tre personal på dagen och kvällen och aldrig under en på natten, menar de.

Fackförbundet Kommunal är till skillnad från Demensförbundet positiva till Socialstyrelsen förslag, då man tolkar det som att bemanningen kommer att bli högre än vad den är idag. Kommunals ordförande Annelie Nordström menar dock att förslaget innebär att vården kommer att kosta mer pengar än vad den gör idag och att det därför krävs att politikerna både på regeringsnivå och kommunnivå ändrar inställning och verkligen tar till sig de nya föreskrifterna.
Liza Ahnland

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.