Extra skatt för hyresgäster


Den borgerliga majoriteten i Värmdö kommun utanför Stockholm vill att det kommunala bostadsbolaget Värmdö Bostäder ska börja ta ut en avkastningsavgift från sina hyresgäster. Politikernas motivering är att pengarna ska gå till att skapa integration, social sammanhållning samt tillgodose bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar för.

Oppositionen reagerar kraftigt på förslaget och menar att det skulle innebära en extra skatt och höjda hyror utan ökad nytta för de boende i Värmdö Bostäder. Trots att förslaget ännu inte gått igenom i kommunfullmäktige tvingades Värmdö Bostäder som en följd av majoritetens krav att höja sitt bud i hyresförhandlingarna med hyresgästföreningen. Något som nu resulterat i en höjning med hela 3,45 procent för Värmdö Bostäders hyresgäster.
Förslaget om så kallade ägardirektiv och en eventuell avkastningsavgift kan tas upp tidigast vid Värmdös kommunfullmäktigemöte i maj, enligt kommunalpolitikern Lars Bryntesson (S). Här intervjuas han av Internationalen.


Vad innebär det ägardirektiv för Värmdö Bostäder som kommunfullmäktige ska ta ställning till?
– Ägardirektiv är i sig bra. Det har bostadsbolaget saknat i fem år (efter valet 2006 då M återtog makten i kommunen) och därmed har bostadsbolaget lämnats utan politisk styrning och alltför mycket fått leva sitt eget liv. Genom ägardirektiv börjar kommunen utöva styrning över sitt bostadsbolag, och det är viktigt både för kommunen och bostadsbolaget. Däremot vill vi i S ha en annan inriktning på ägardirektiven, vilket tydligt framgick i kommunfullmäktigedebatten där de diskuterades (och återremitterades).

Är den borgerliga majoritetens förslag om att kommunen ska ta ut en avkastningsavgift från Värmdö bostäders hyresgäster lagligt?
– Ja det är den, tyvärr. Den M-ledda regeringen lade fram en ny lag som antogs härom året och som innebär att kommuner kan plocka ut vinst ur sina bostadsbolag. Syftet var att man därmed skulle uppnå ”konkurrensneutralitet” med de privata bostadsbolagen som har ägare som plockar ut vinst. Jag tycker att detta är ett cyniskt resonemang, och att bostadsbolagets pengar ska stanna hos bostadsbolaget för att komma hyresgästerna till del.

I hyresförhandlingarna höjde Värmdö bostäder sitt bud från 3,9 procent till 4,7 procent sedan den borgerliga majoritetens krav på ägardirektiv blev känt, trots att inget beslut fattats i kommunfullmäktige, är det här ett godtagbart agerande?
– Det är i alla fall ett märkligt agerande, både att ”avkastningskravet” kommit in i förhandlingarna innan det beslutats av kommunfullmäktige, men också att styrelsen för bostadsbolaget inte alls varit med i resonemangen om buden i hyresförhandlingarna.

Den slutgiltiga höjningen för Värmdö bostäders hyresgäster stannade på 3,45 procent i förhandlingarna. Hyresgästföreningen hade först krävt en höjning med under 2 procent. Är det rimligt att hyresgästerna blir drabbade på detta sätt?
– Nej, det är inte rimligt om en stor del av hyreshöjningen går till kommunen för att ta ut vinst ur bolaget. Men utöver nivån är det viktiga vad pengarna går till. Med tanke på eftersatt underhåll för många bostäder och andra stora behov är det allra viktigaste att varje krona går till bostadsbolagets egna kostnader för att förbättra kvaliteten i boendestandard och service.

Hur ställer sig oppositionen till uppgifterna om en eventuell försäljning av Värmdö bostäder?
– För Socialdemokraterna i Värmdö är det angeläget att slå vakt om och utveckla allmännyttan, inte sälja ut den!.
Text och foto Liza Ahnland

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.