Etanol är ingen bra lösning på växthusgasproblemen

14 april 2012

Nyheter

Framställning av stora mängder etanol tar stora arealer jordbruksmark i anspråk. Mark där det behöver odlas livsmedel. I Brasilien behöver man odla mat till sin egen befolkning istället för sockerrör…

, , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.