Det finns de som vägrar

25 april 2012

Förstasidan, Nyheter, Utrikes

Rapporterna från den ständigt pågående konflikten mellan Israel och Palestina är oftast dystra, minst sagt. Det är svårt att se någon ljusning och utrikeskorrespondenterna låter allt mer modlösa för varje gång de ska berätta om ungefär samma sak som gången innan, om våld och motvåld, om brott mot mänskliga rättigheter och om en misär som är svår att föreställa sig.

Men ibland kommer berättelser som ställer bilden på ända, som lyfter upp hakan på den modfällda. Som när den israeliska organisationen The Other Israel rapporterar att de två israeliska medborgarna Noam Gur och Alon Gurman i måndags vägrade rekryteras till militären.
Till de ansvariga vid rekryteringskontoret på militärbasen Tel Hashomer angav de som orsak att de inte vill tjänstgöra i den israeliska armén eftersom den är en del av en ockupationsmakt. Organisationen meddelar också att de båda kommer att fängslas för denna vägran, inte bara en gång, utan om och om igen. Den israeliska armén tillåter inte trots. Men trotset finns. De som står emot finns. De som vägrar våld, vägrar ockupation, vägrar att få blod på sina händer.
Alon Gurman skrev följande i sin vägran:
– Min vägran att tjänstgöra i den israeliska armén är, förutom att vara en vägran att delta i ockupation och apartheid, en handling i solidaritet med våra palestinska vänner som lever under den israeliska regimen, och deras kamp för frihet, rättvisa och jämlikhet.

Noam Gur skrev att hon ”vägrar gå med i en armé som, ända sedan den bildades, varit sysselsatt med att dominera en annan nation, med att plundra och terrorisera en civilbefolkning under dess kontroll”.
När de båda framförde sin vägran på nämnda armébas hade de med sig en grupp aktivister som på plats påminde alla de unga israelerna som kommit för att ta värvning, om att ockupationen fortfarande pågår, att de finns dem som förkastar den och att alla borde göra som Noam Gur och Alon Gurman: vägra delta i det fortsatta förtrycket av det palestinska folket.
Förhoppningsvis fick de gehör för sina ord. Varje sådan handling är en motkraft och varje motkraft ger ringar på vattnet.
Emma Lundström

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.