Blir du anpassningsbar, lille vän?

17 april 2012

Nyheter

. . Den här är mitt klasskort i Torpaskolan Göteborg översatt till duk av barndomsvännen och klasskamraten Peter Tillberg. Skolfröken hette Hansson och var snäll. Magistern som kom senare var elak…

, , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.