Biobränslen löser inte bilismens problem

14 april 2012

Nyheter

…regeringens avsaknad av klimat-politik
Regeringens “satsning på biobränslen” är bara en dålig potemkinkuliss för att dölja att man egentligen saknar en klimatpolitik. Kvotplikt för biobränslen…

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.