”Det här känns inte bra”

– Situationen känns obehaglig, säger antirasisten Tony Karlsson, Södertälje.
I ett mål vid Södertälje tingsrätt – enligt åtalet hade han inte stannat på en polismans uppmaning – råkade han ut för att en av nämndemännen kom från partiet Nationaldemokraterna. Partiet är en utbrytning ur Sverigedemokraterna och har två kommunala mandat i Södertälje.
I ett brottmål vid en tingsrätt består rätten oftast av en juristdomare och tre nämndemän. Och med jämna mellanrum återkommer diskussionen om det förnuftiga i systemet med politiskt tillsatta nämndemän, utan juridisk utbildning. I och med att Sverigedemokraterna och även Nationaldemokraterna har valts in i kommuner och riksdag har diskussionerna tagit ny fart.

Ett exempel är Oisín Cantwell i Aftonbladet som i december förra året skrev att systemet är ”föråldrat”:
”I Södertälje har Nationaldemokraterna, ett parti som bröt sig ur Sverigedemokraterna i protest mot Jimmie Åkessons ”slapphänta attityd mot invandrare”, fått utse två nämndemän.
En svensk domstol har alltså år 2011 domare som företräder ett parti som anser att alla invandrare ska kastas ut ur Sverige, pläderar för rasåtskillnad och avskyr homosexuella.
En av dem har i en intervju uttalat sig uppskattande om Adolf Hitler, den andre ville inte svara på frågan om hon trodde förintelsen ägt rum.
Det kan inte vara kul att som invandrare eller homosexuell ställas inför rätta och möta den här typen av värderingar.”
Tony Karlsson bor själv i Södertälje och har varit aktiv länge i den antirasistiska rörelsen.

Du har blivit dömd i Södertälje tingsrätt för ett ”ringa trafikbrott” och fått ett bötesbelopp. Nu har du överklagat och lämnat prövningsansökan samt jävsprövning. Varför jäv?
– Det handlade inte främst om själva trafikmålet – även om den polis som vittnade mot mig sa att jag medvetet hade vägrat att stanna vid anmaning. I själva verket hade jag inte uppfattat att det satt en polis i den civila bilen, så det stämde ju inte.
– Men efter rättegången fick jag klart för mig att en av nämndemännen var Sanna Hill, chefredaktör för Nationaldemokraternas tidning.

Och då handlar det om jäv, anser du?
– Ja, enligt ”Sveriges Domstolar” är en domare/nämndeman jävig om det föreligger tvivel eller tvekan om hans opartiskhet i målet, om det finns en särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för domarens/nämndemannens opartiskhet.
– Det finns särskilda omständigheter här. För ett antal år sedan var jag med och bildade Södertäljebor mot rasism, en lokalförening av riksförbundet ”Stoppa Rasismen”. Jag var känd i Södertälje och även nationellt som antirasist, skrev artiklar, var med i debattprogram, blev intervjuad och så vidare.
– Vid ett tillfälle blev några av oss hotade av skinheads från Vit maktrörelsen i Södertälje. De blev fällda för olaga hot i både tingsrätt och hovrätt.
– Det känns inte bra kan jag säga. Om nämndeman Sanna Hill känner till mig, kan hon verkligen döma opartiskt? Själva målet om trafikförseelsen kanske inte är den stora saken här. Nej, det är situationen som känns obehaglig, att en nämndeman från denna politiska riktning sitter och dömer mig.

Det har hänt att nämndemän avsatts från sina uppdrag. En nämndeman från Sverigedemokraterna i Malmö stängdes av tillfälligt på grund av olämpligt uppträdande. En annan, också från Sverigedemokraterna, befriades från sitt uppdrag i Värmlands tingsrätt efter att ha uttalat sig om homosexuella.
– Det vore bra att få prövat om det går att hävda jäv i ett sådant här fall, säger Tony Karlsson.
– Inte bara antirasister kan råka ut för samma sak som jag, det kan vara frågan om människor i utsatta situationer, invandrare eller homosexuella. Det handlar ju om förtroendet för rättsväsendet som anses så viktigt av statsmakterna.

Det finns egentligen inga riktlinjer för hur nämndemän från högerextrema partier ska behandlas i rättsväsendet, skrev tidningen Expo i november: ”Sverigedemokraten Erik T Johansson sparkas för att prata nedsättande om homosexuella samtidigt som nationaldemokraterna Sanna Hill och Mattias Karlstrand ska tjänstgöra i Södertälje. Nationaldemokraterna, som öppet samarbetar med nazister och antisemiter, har erbjudits två nämndemannaplatser i Södertälje tingsrätt. Platserna ska fyllas av 19-åriga Sanna Hill och 23-åriga Mattias Karlstrand.”
Tidningen berättar också att den avstängde nämndemannen i Värmland har överklagat beslutet till en överklagandenämnd.
– Det är väldigt få fall som går till nämnden, så det blir intressant att se hur de ställer sig till det här. Deras avgörande kommer att bli praxis, säger Örjan Hägglund vid Domstolsverket till Expo.

Gunvor Karlström

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.