Unicef: Allt flera barn i städernas slum

12 mars 2012

Förstasidan, Kommentar, Nyheter

Allt flera barn i slummen när städerna växer. Det slår Unicef i Sverige (FN:s barnfond) fast i sin årliga rapport om läget för barnen i världen. Unicef skriver att mer än en miljard barn idag bor i städer. Inom några år kommer för första gången i historien en majoritet av alla barn att vara stadsbor.

Det innebär att barnen kommer att drabbas om möjligt ännu värre än de gör idag. Rättigheter när det gäller hälsa, utbildning och utveckling finns knappast. Som ett exempel påpekar Unicef kan ”barn i slummen bo nära skolor och sjukhus, men ändå inte ha tillgång till dem på grund av fattigdom och diskriminering”.
Enligt rapporten lever var tredje stadsinnevånare i slum. I Afrika är det än värre. Där bor så många som sex av tio i slumområden och kåkstäder.

Men förtrycket av barn tar sig andra uttryck. Över en tredjedel av barnen blir inte registrerade när de föds. I afrikanska städer söder om Sahara och i södra Asien är det mer än hälften. De är med andra osynliggjorda och är därmed lovligt villebråd för våld, utnyttjande, sjukdomar och skador.

Unicef påtalar ett annat problem. När städerna växer följer varken infrastruktur och det som brukar kallas samhällstjänster i samma takt. Och för att få tillgång till de tjänster som finns behövs det pengar. Som inte de fattiga har. Unicef skriver att ”vatten kan till exempel vara mer än 50 gånger dyrare i ett fattigt område, där innevånarna tvingas att köpa det från privata försäljare, än i rika områden som har vattenledningar”.

Sedan var det där med statistik, som alltid är vanskligt och inte alltid tillförlitligt mått på hur det verkligen ser ut i samhället. Snarare att viss statistik tjänar ett visst intresse och försöker dölja sanningen istället för att visa hur det ser ut i verkligheten. ”Det finns tre slags lögner, lögn, förbannad lögn och statistik”, det påstås den gamle Mark Twain ha sagt. Unicef ger ett exempel, och skriver att ”det faktum att barn inte får sina rättigheter tillgodosedda i städerna döljs ofta bakom statistiska medelvärden där rika och fattiga buntats ihop. I samhällen med stora klyftor mellan fattiga och rika blir medelvärden helt enkelt missvisande”.

Kjell Pettersson

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.