Tories slaktar välfärdsstaten

24 mars 2012

Förstasidan, Nyheter, Utrikes

Lagförslaget sammanfaller med en rekordstor budgetnedskärning i hela välfärdssektorn. Hundratusentals jobb kommer att försvinna när mer än 200 miljarder kronor ska sparas i vården.
Men motståndet mot lagen skärps in i det sista. Förra veckan samlades tusentals vårdanställda till protest vid parlamentet. En ny demonstration planerades till i lördags. En NHS-trusts kontor i Oxford ockuperades förra veckan. 170 000 personer har skrivit på en namninsamling på internet. Två gånger har en domstol krävt att regeringen ska publicera en konsekvensbeskrivning om vilka risker reformen innebär, men regeringen har hittills vägrat.
Allt fler specialistföreningar för läkare har tagit avstånd från lagen. Särskilt viktigt har motståndet varit från allmänläkarna eftersom regeringen hävdat att reformen genomförs i deras intresse. I en opinionsundersökning nyligen var 98 procent av allmänläkarna mot lagen.
Liberaldemokraterna är splittrade. Trots att partiledningen hävdat att den lyckats förbättra reformen röstade en majoritet på liberaldemokraternas konferens förra veckan mot att stödja lagförslaget i överhuset. En oberoende lord kräver att omröstningen uppskjuts tills konsekvensbeskrivningen publicerats.
I en omfattande dokumentation tillbakavisar John Lister, universitetslärare i hälsovårdsjournalistik och ledande vårddebattör i Storbritannien, regeringens argument för lagen.

Reformen sägs spara pengar men kostar i själva verket mer än 30 miljarder kronor att genomföra och den kommer att öka byråkratin. Den lokala kontrollen kommer inte att bli större utan mindre. Vården kommer att planeras och beställas av så kallade Clinical Commissioning Groups, som täcker lika stora eller större områden än de tidigare truster som styrt vården. Och vem som ska få konkurrera om lokala sjukhus bestäms inte lokalt utan av en nationell ”regulator”, som leds av en tidigare företrädare för konsultföretaget McKinsey.

Allmänläkarna kommer inte i praktiken att kunna delta i det omfattande administrativa arbetet med att planera vården. Enligt planerna ska det arbetet läggas ut på privata konsultfirmor. Läkarnas roll inskränker sig till att sätta godkäntstämpeln på dessa beslut – och bli syndabockar för dem. Allmänläkarna kläms redan idag åt av så kallade ”remisshanteringscentra”, som ofta är privat drivna och som skickar tillbaka en av åtta remisser, med uppmaningen till läkaren att remittera till något billigare! Den praktiken kommer att fortsätta.
Patienterna kommer inte att ha något ”vårdval” att sätta emot besluten från de nya CCG:rna eller mot beslut om att stänga lokala sjukhus eller andra vårdenheter.

Det finns inga vetenskapliga bevis för att vårdkvaliteten blir bättre, som regeringen hävdar. Kritikerna varnar tvärtom för att fragmenteringen underminerar vården.
– Privatsektorn blir den drivande kraften i det nya marknadsorienterade NHS, skriver John Lister. Den kommer att kunna välja den vård som den ser som lönsam att erbjuda, samtidigt som den offentliga vården krymper till att omfatta den vård som är oattraktiv för de privata.
– Det är slutet för NHS.

Maria Sundvall

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.