Svenskt plutonium till USA

27 mars 2012

Nyheter

I Sverige fanns en gång i tiden ett program för tillverkning av kärnvapen, atombomber. En del i detta var forskningsreaktorn i Ågesta söder om Stockholm. Vid denna reaktor producerade en del…

, , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.