Sillimport och sillexport på 1700-talet

15 mars 2012

Nyheter

I början av 1700-talet var det sillperiod i Norge med en kraftig ökning av fisket och exporten av sill: Det norska sillfisket utvecklades kraftigt under första delen av 1700-talet och mängde sill som…

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.