Privatiseringens och avregleringens effekter

27 mars 2012

Nyheter

är tydliga på många områden. Ökad segregation som ett resultat av obefintligt byggande (som är en följd av avreglering och borttagande av subventioner)…

, , , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.