Om det hade med språket att göra så vore Sverige ett matriarkat

16 mars 2012

Nyheter

Detta beror på att standardändelsen i svenska språket i samband de ord som tidigare var maskulinum och femininum idag alltid är femininum. Utom i många dialekter. Exempelvis den jag pratar själv….

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.