Insatser ska stoppa att fisk slängs överbord

27 mars 2012

Nyheter

Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utreda ett stopp för fiske som slängs överbord i Skagerrak. Förhandlingar pågår mellan Sverige, Norge och Danmark. En svensk fråga som…

, , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.