Gärna ett höghus i Johanneberg

25 mars 2012

Nyheter

De flesta människor som bor i Johanneberg och Burås vill ha ett nytt höghus i hörnet av Eklandagatan och Viktor Rydbergsgatan. Det skulle innebär fler boende och fler butiker. Alltså bättre service…

, , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.