Den svenska fattigdomen

14 mars 2012

Nyheter

…systemet fungerar inte
I Rinkeby växer 40 procent av barnen upp i fattigdom. Arbetslösheten ligger fast kring 7 procent. Här har kvinnorna mer än dubbelt så många sjukdagar som kvinnorna på…

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.