Centerpartiet – alltmer vämjeligt

22 mars 2012

Nyheter

Dagens Centerparti är en vämjelig sak. Tiden som folkrörelse är historia och hör hemma på Skansen. Bönderna som en klass representerar inte längre mer än några kommunala mandat i en glesbygdskommun…

, , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.