Bedoire – handelshus och bankirfirma

21 mars 2012

Nyheter

Jean Bedoire d.y. (1683-1753) drev ett framgångsrikt handelshus i Stockholm, fram till 1740 tillsammans med brodern Frans Bedoire (1690-1741). Exportvärdet i företaget år 1738 var 150 000 daler smt…

, , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.