Avtalet: Nej till kvinnopotter

– Kärringarna ska tjäna mindre, punkt.
Klarspråk från den kvinno- och låglönedominerade Handels ordförande Lars-Anders Häggström när han kommenterar avtalsutspelet från Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren. Som resolut avvisar kravet på jämställdhetspott.
Efter att industrifacken och nu senast Byggnads är klara med sina avtalsrörelser är det dags för de stora kvinnodominerade facken.
Avtal som omfattar omkring två miljoner löntagare ska nu slutas.
Tågordningen ser ut som följer.
Den sista mars löper 217 avtal ut. De omfattar 470 000 anställda. Bland annat Handels avtal för de anställda inom butik och lager. Handels har över 100 000 medlemmar. Merparten är kvinnor, många arbetar deltid och alltför många är lågavlönade.

På valborgsmässoafton 30 april löper ytterligare 107 avtal ut. De handlar om nästan 1,2 miljoner anställda. Ett av dem är Kommunals avtal med det politikerstyrda Sveriges Kommuner och Landsting. Ett avtal som gäller 350 000 anställda inom dessa sektorer. Kommunal är precis som Handels ett kvinnodominerat förbund, med en myriad av deltider, och låga löner.’
Slutligen den sista maj. 51 avtal för 140 000 anställda går ut. Däribland Hotell- och restaurangavtalet. Med en i stort sett identisk arbetskraft som Kommunal och Handels. Ett förbund med många unga, och dessutom ett förbund där den fackliga organisationsgraden ligger under 40 procent.

Dessa tre förbund står bakom kravet på 3,5 procents löneökningar, och dessutom en jämställdhetspott, en ytterligt måttlig sådan.
Men först handlar det om Handels, och där har ordkriget startat.
Max 2,6 procent. Samma som för industrin. Nej till låglönepotter. Kamp mot för höga ingångslöner. Nej till samtliga fackliga krav.
– Vi tänker ta fighten för 2,6 procent, var budskapet från Christer Ågren från Svenskt Näringsliv vid den gemensamma presskonferensen med arbetsgivarorganisationen Svensk Handels och Sveriges hotell- och restaurangföretagare förra fredagen.
Svaret från Handels lät inte vänta på sig.
– Svenskt Näringsliv vill tydligen införa en sektor för tjänstehjon. En sektor som ska svälja mycket folk genom att lönerna hålls nere, sa Handels ordförande Lars-Anders Häggström enligt Svenska Dagbladets Näringslivsbilaga 10 mars.
Arbetsgivarna, i det här fallet de som håller i den taktpinne som samtliga arbetsgivarorganisationer dansar efter, hävdar också att det där med kvinnopotter inte handlar om jämställdhet ”utan bara är ett försök att fortsätta att utjämna lönerna”.
Detta påstående bemöts också av Lars-Anders Häggström.
– I sak handlar det om att Svenskt Näringsliv inte vill ha några satsningar alls på kvinnodominerade områden. Kärringarna ska tjäna sämre, punkt.
Verbalt krig, med andra ord.

Om Handels, som är först ut på plan, kommer att gå i öppen strid för att ”kärringarna” ska få det bättre, återstår att se.
Den fackliga ”traditionen” är att man ska undvika alla konflikter. Dessutom är en svensk avtalsrörelse omgärdad med åtskilliga taggtrådshinder, opartiska ordförande, medlingsinstitut och i sista hand regeringsingripande, för att förhindra strejker.
Men blåser Handels till strid ligger tiden när avtalet löper ut mycket strategiskt.
Påskhelg.
Av tradition går handeln då för högvarv. En tid där arbetsgivarna inte för allt osålt smör i Svea Rike vill ha konflikt.

Kjell Pettersson

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.