Uddevalla Sågbruksintressenter

21 februari 2012

Nyheter

Den viktigaste exportvaran från Uddevalla på 1700-talet var brädor. Huvuddelen av exporten skedde dock inte från själva Uddevalla utan från Saltkällan längst in i Gullmaren vid Örekilsälvens mynning….

, , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.