Svensk järnexport på 1700-talet

26 februari 2012

Nyheter

Den svenska exporten på 1700-talet bestod huvudsakligen av stångjärn, trävaror, beck & tjära samt sill och tran. Därtill kom en export av andra metaller, malmer och mineraler samt produkter därav…

, , , , , , , , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.