Strejker i Egypten mötte hårt motstånd

18 februari 2012

Förstasidan, Nyheter, Utrikes

En generalstrejk och en kampanj för civil olydnad planerades lördag 11 februari i Egypten. Bakom uppmaningen stod tiotals fackföreningar, politiska partier och ungdomsorganisationer. Kravet var att tvinga det styrande militärrådet SCAF att lämna makten och att revolutionens krav skulle uppfyllas.
Men ett par dagar innan kom uttalanden, mer i form av fatwa, från de högsta ledarna inom både islam och kristendom som förbjöd strejker, som skulle innebära handlingar mot landets intressen och välbefinnande. Muslimska Brödraskapets Frihets- och rättviseparti har också gått starkt mot varje form av strejk och civil olydnad och påstod att sådant skadar landet. Dessa motreaktioner gjorde att protesterna och strejkerna inte blev landsomfattande som organisatörerna förväntade sig. Det förekom mindre strejker på en rad olika universitet, skolor och vissa arbetsplatser, men långt ifrån det planerade. Samtidigt kom uppgifter om attacker mot vänsterorienterade universitetslärare och studenter.
Kamal El-Fayoumi, fackföreningsman från Mahalas kända industri ”Spinning and Weaving Factory”, sade till nätupplagan Ahram Online att arbetarna i Mahala diskuterar och ännu inte kommit fram till ett strejkbeslut. Men han understryker att eftersom arbetarna inte har fått igenom ett enda krav det senaste året, är de mycket positiva till att ansluta sig till en generalstrejk.
Även om generalstrejken och de civila olydnadsaktionerna mötte hinder, har vänster- och ungdomsorganisationerna inte tappat modet. Aktioner planeras, och de menar att så småningom kommer de att organisera en generalstrejk.

En av aktionerna, i upplysningssyfte, handlar om kravet att bojkotta de industrier och företag som militären äger. En nyupplagd hemsida manar till bojkott mot varor som SCAF under namnet ”National Service Project Organization”, producerar. En undersökning visar, enligt initiativtagarna till kampanjen, att militären kontrollerar 25 till 40 procent av Egyptens ekonomi. Matvaror (olivolja, vatten, pasta), cement, byggnadsmaterial och bensin, fordon (joint ventures med Jeep för att tillverka Cherokees och Wranglers) avslöjas på hemsidan som varor som militären tillverkar och säljer. Det handlar om pensionerade generaler och officierare som med skatteförmåner och subsidier får mark och fabriker och konkurrerar ut andra företag, förklarar Zeinab Abul-Magd för dagstidningen Egypt Independent.
De som står för arbetet i militärt ägda företag och industrier är för det mesta tusentals värnpliktiga som utnyttjas som fri arbetskraft. Andra anställda är oftast tillfälliga arbetare utan rättigheter. De är rädda för att bilda fackföreningar. ”Om de strejkar ställs de inför militärdomstolar eftersom de anklagas för att ha avslöjat militära hemligheter”, säger Abul-Magd.
Aktivisten och forskaren Noha al-Shoky som undersöker militärens grepp över landets ekonomi säger att SCAF är livrädd för arbetarprotester och strejker eftersom det är militären som drabbas först.
Muslimska Brödraskapet, med framträdande profiler som räknas till Egyptens rikaste affärsmän, konkurrerade tidigare med Mubaraks familj om marknadsandelar. Med denna part ur politiska scenen går de i en politisk pakt med juntan, mot arbetarklassens krav och revolutionens huvudfråga, det vill säga social rättvisa. Vänsterrörelsen ser ut att blir alltmer måltavla för deras gemensamma attacker. Det internationella stödet för vänsterrörelsen blir därför viktigt, någonting som de styrande i landet försöker störa.

Universitetprofessorn Zeinab Abul-Magd skriver i en debattartikel i Egypt Independent om hur Muslimska Brödraskapet hyllas av amerikanare för att vara mer som Republikanerna än som al-Qaida. Amerikanska Salon har skrivit att Brödraskapet hyllar kapitalismens fria marknad, privatiseringar och utländska investeringar. En av rörelsens huvudpersoner är multimiljonären Al-Shater som påverkar Brödraskapets ekonomiska politik, tipsar Salon. Skribenten Abul-Magd drar slutsatsen att Brödraskapets ekonomiska program för landet tydligt visar att amerikanska Salon inte alls överdriver. Brödraskapets plattform lånar stora delar av den amerikanska nyliberala frimarknadskapitalismen. Det är vad Republikanerna föredrar i regionen i fortsättningen, menar debattören.
Sholeh Irani

I veckan greps tre unga, en egyptier, en amerikan och en australier på väg till Mahala, arbetarstaden där civil olydnad var planerad. De anklagades för att vara agitatorer och för att finansiera oroligheter, men släpptes kort efter. Flera amerikanska medborgare aktiva i olika NGO väntar också åtal.

HOME BLOG HIGHLIGHTS PHOTOS MUSIC BOOKMARX VIDEO – Interview with @aliyaalwi

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.