Stopp för att kasta fisk överbord?

27 februari 2012

Nyheter

Experter i EU:s medlemsländer träffas i dag för att diskutera problemet med att stora mängder fångad fisk kastas över bord. De så kallade ”utkasten” har vuxit till en stor fråga inom fiskeripolitiken…

, , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.