Startskott för Välfärd utan vinst

27 februari 2012

Förstasidan, Inrikes, Intervju, Nyheter

Det nybildade nätverket Välfärd utan vinst höll stormöte i ABF-huset i Stockholm förra veckan. Det bildades före jul som en direkt följd av Caremaskandalerna, och skriver om ”nödvändigheten av att organisera ett motstånd mot den privatiseringspolitik som gjort Stockholmsregionen till en nyliberal experimentverkstad. Bakom initiativet står både fackligt och/eller politiskt aktiva, brukare och engagerade enskilda”.
Mötet samlade över 80 deltagare som pepprades med fakta och skildringar från de fem inbjudna talarna som i sin tur fick ta emot mycket respons och förslag på saker som måste göras angående privatiseringspolitiken.
Förslag som togs upp handlade bland annat om att nätverket skulle delta i en demonstration till stöd för Greklands arbetare och att Välfärd utan vinst demonstrerar på Kvinnodagen 8 mars. Konferenciern på mötet, Arne Johansson, menade att det var jätteviktigt att en stor demonstration mot upphandlingen av S:t Görans sjukhus genomförs. Denna planeras äga rum utanför landstingshuset 27 mars i samband med hälso- och sjukvårdsnämndens möte då, (se mer information på Välfärd utan vinst, Facebook).
Demonstrationen hade först planerats i samband med mötet 15 februari, men blev inställd och flyttas nu alltså fram. En av initiativtagarna till nätverket, Arne Johansson, berättar mer om planerna inför framtiden.

Varför behövs en organisation som Välfärd utan vinst?
– Det finns ingen annanstans i världen som man finansierar riskkapitalbolag med skattebetalarnas pengar. Regeringen planerar att införa LOV (lag om valfrihetssystem) om inte kommunerna självmant börjar privatisera. De ska alltså tvingas till privatisering. Det är nu viktigt att vi bildar en folkrörelse mot den nyliberala politiken och privatiseringen. Vi vill bygga upp en rörelse i Stockholm som sedan ska spridas över landet.

Vad är er viktigaste fråga just nu?
– Att bryta passiviteten. Politikerna är just nu paralyserade av Carema-skandalen. Bengt Silfverstrand, en av talarna på mötet, håller dessutom på att formulera en nationell budkavle som allmänheten kan skriva under och som sedan kommer att överlämnas till ansvariga politiker. Denna budkavle kommer att finnas på nätet.

Vad händer härnäst?
– På måndag ska vi ha ett planeringsmöte inför kampanjen mot upphandlingen av S:t Görans sjukhus och andra aktiviteter.
Liza Ahnland

Fakta: Det nybildade nätverket är bland annat emot vinst i vård, omsorg, skola och kollektivtrafik eftersom vinsterna ofta placeras i skatteparadis istället för att användas till bättre kvalitet i välfärden.
n Nätverket är också emot den nya kollektivtrafiklagen som innebär att kommunerna i Sverige har rätt att sälja driften av kollektivtrafiken till privata företag utan att ställa reella krav om kvalitet och säkerhet för resenärer. Vidare är de emot slöseriet av våra gemensamma resurser som till exempel då kommuner och landsting köper varor och tjänster från privata entreprenörer för orimligt höga summor som istället skulle kunna användas till fler arbetstillfällen och bättre arbetsvillkor.
n Nätverkets krav på politikerna är: Återkommunalisera alla delar av välfärden, vård, skola, omsorg, kollektivtrafik med mera. Att det finns ett reellt inflytande för brukare och personal i alla sektorer av välfärden. Att det blir bättre arbetsförhållanden och rejäla lönelyft för dem som kör bussen, tar hand om och utbildar barnen, vårdar äldre och sjuka, delar ut posten, släcker bränder och som helt enkelt bär upp hela samhället.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.