Snabbt fixat efter Juholts avgång: nu sitter vi med finanspakten

02 februari 2012

Förstasidan, Kommentar, Nyheter

Så var den nya finanspakten i hamn, även om det formella beslutet ska fattas på ett nytt EU-toppmöte den 1 och 2 mars.
25 av 27 EU-länder var för den nya pakten, endast Tjeckien och Storbritannien emot.
Efter socialdemokraternas kovändning när ett tidigare nej blev ett ja efter valet av ny partiledare finns det nu en majoritet i riksdagen för att anta pakten. I nuläget har vänsterpartiet och miljöpartiet deklarerat att de kommer att rösta emot.

Den som hårdast drivit ett nej bland rikspartierna är vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt. En påtagligt nöjd Fredrik Reinfeldt har deklarerat att de svenska vilkoren för att gå med i pakten är uppfyllda. Jonas Sjöstedt ställer då på sin blogg frågan ”Stämmer detta verkligen” och ger följande svar:
– Faktum är att jag inte vet. Trots att jag är partiledare och ledamot av riksdagens EU-nämnd så har jag inte fått möjlighet att läsa den beslutade texten. Jag har läst ett femte utkast till finanspakt som kom i helgen, enligt det stämmer Reinfeldts uttalande knappast. Det svenska inflytandet i pakten är minimalt och ”garantierna” för arbetsrätten är långt ifrån pålitliga som de är utformade i texten.
Han påpekar också att ”utkasten till pakten har kommit sent, varit hemliga för allmänheten och inte funnits på svenska. Då blir det enkelt för regeringen att undgå granskning och debatt för att istället få sin egen tillrättalagda bild av pakten förmedlad”.
Vilket får en att undra hur det står till med den svenska demokratin egentligen.

Framför sig ser Jonas Sjöstedt ett EU där teknokraterna tar över från de folkvalda politikerna, såsom redan skett i Italien och Grekland, och som ett led i detta en finanspakt där EU:s kommission och domstol får ännu mer makt.
Fram växer en bild av ett EU där högerpolitiken cementeras fast. Och ett Sverige som, trots att väljarna avvisat euron och att 90 procent av väljarna i den senaste mätningen är emot, baxas närmare valutaunionen.

Inlägget på Sjöstedts blogg avslutas med följande känga till socialdemokratin:
– För en vecka sedan avvisade socialdemokraterna Juholt och Waidelich finanspakten med hänvisning till att väljarnas nej till euron skulle respekteras. Nu har en ny s-ledning böjt sig för regeringens propåer om att få vara med vid eurobordet. Det var en dålig start för den nya s-ledningen.

Kjell Pettersson
Den som vill läsa Jonas Sjöstedts kommentar i dess helhet, se bloggen på www.vänsterpartiet.se

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.