Slöseri måste inte vara brott

22 februari 2012

Nyheter

Utredningen mot Göteborgs Energi om oegentligheter i samband med en upphandling av elmätare läggs ner då åklagaren menar att brott inte kan styrkas. Det är möjligt att inget brott har begåtts, men…

, , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.