Jobba fram till sjuttiofem år?

09 februari 2012

Förstasidan, Kommentar, Nyheter

Kollage: Facebook gruppen "VI som INTE vill ha FREDRIK REINFELDT som STATSMINISTER"

Det är raska tag i skymningslandet. Utspelen från högeralliansens företrädare kommer slag i slag.
Reinfeldts utspel om en höjd pensionsålder till 75 år har varit den dominerande nyheten.
Detta originella grepp för att råda bot på massarbetslösheten, och inte minst ungdomsarbetslösheten på 22,9 procent, har mött mycket kritik. Tanken från Reinfeldt är att i stället för att arbetslösa ungdomar får jobb, ska pensionärer i fortsättningen vårda pensionärer.
IF Metalls nye ordförande Anders Ferbe sågar förslaget.
– Jag tycker att det är upprörande att landets statsminister på ett sådant flagrant sätt visar sin bristande kunskap om svensk arbetsmarknad, konstaterar Ferbe.
Det förbund som Ferbe företräder har idag en genomsnittlig pensionsålder på 61,6 år. Endast 350 medlemmar av drygt 300 000 arbetar efter att passerat 65-årstrecket.
En intervjuad röst i en av morgontidningarna föreslår att Reinfeldt ska lägga sig i hårdträning så att han orkar sadla om till vårdbiträde när han fyller femtio om fyra år, i linje med vad han själv föreslår.

Förslaget från Reinfeldt har en klar klassklang. Att jobba längre än den nuvarande pensionsåldern förutsätter att du i ditt tidigare liv varit frisk, haft ett lättare arbete, en bra arbetsmiljö…
Hur exempelvis en gruvarbetare eller en i förtid utsliten kvinna inom omsorgssektorn ska kunna arbeta längre får man inga svar på.
Medellivslängden idag för en kvinna ligger på omkring 83 år, för en man runt 80 år. Men riktigt så ser det inte ut överallt i landet. I exempelvis Pajala kommun är medellivslängden 74,5 år. Ett matematiskt problem att grubbla på i regeringskansliet efter förslaget från Reinfeldt om att arbeta till 75 år.

Det är svårt att göra sig fri från vad Reinfeldts förslag egentligen handlar om. Förmodligen har regeringen planer på att höja pensionsåldern ytterligare. Kanske till 69 eller 71 år. Och för att få folk att acceptera detta, kan det av politiska skäl vara lika bra att damma på med 75 år från början.
Eftersom det pågår pensionsöverläggningar med bland annat socialdemokraterna kan man börja fundera på om inte hela pensionssystemet håller på att erodera. Att hela pensionslotteriet slagit snett i och med att den ekonomiska krisen blir värre och värre, eftersom systemet till vissa delar är kopplat till tillväxten. Det finns helt enkelt inte längre pengar för att betala ut framtidens pensioner. Och finns det inga pengar till pensioner, måste man arbeta längre…

Ett helt annat utspel kommer från ett annat håll.
Det är det folkpartistiska kommunalrådet i Sollentuna, Lennart Gabrielsson, som vill anställa ungdomar i kommunen för 75 procent av lägsta lönen. I kronor innebär det en timlön på 73 kronor. En månadslön på 12 000 kronor innan skatt.
Syftet med detta uppges vara att ungdomar ska få jobb. Man behöver inte vara ett geni för att inse att bakom detta förslag ligger tanken att äldre och dyrare arbetskraft ska tvingas bort från sina jobb, till förmån för detta lågavlönade proletariat. En omfördelning av arbetslösheten från yngre till äldre, samtidigt som kommunens totala lönekostnader minskar.
Gabrielssons utspel höjer medvetet eller omedvetet också i ett slag myndighetsåldern från 18 till 25 år. För ungdomslöner ska gälla alla under 25 år, om han får som han vill. En ålder då många redan hunnit bilda familj och skaffa sig barn. Kort sagt, man är vuxen.

Med en lön på 12 000 kronor i månaden innan skatt får de ungdomar som omfattas av förslaget leva på de bidrag som alliansen sagt att man ska bort från.
Slutligen behövs det ju två för att dansa. Det vill säga att Gabrielsson måste sluta avtal med Kommunal för att hans förslag ska bli verklighet. Och det är knappast troligt att Kommunal med öppna ögon och frivilligt skulle gå med på att pressa de redan alltför låga lönerna inom vård och omsorg.
Kjell Pettersson

, , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.