Gröna bilister: ”Öka skattetrycket”

09 februari 2012

Förstasidan, Miljö, Nyheter

”Miljöbilsbegreppet infördes 2006 och idag står miljöbilarna för över 40 procent av nybilsförsäljningen. Två av tre miljöbilar som såldes 2007-2009 drevs med förnybara drivmedel. Därefter har allt mer av skattelättnaderna istället gått till dieselbilar och idag är åtta av tio nya miljöbilar fossildrivna.”
Så skriver Gröna bilister i ett pressmeddelande. De menar att de signaler som detta skapar gentemot marknaden har lett till att etanolbilarna sjunkit som en sten i försäljningen, gasbilarna inte fått sitt genombrott samt att importörerna säljer sina elbilar vidare till länder som England och Norge. Därmed har klimatnyttan med en miljöbil jämfört med genomsnittsbilen mer än halverats sedan 2008 menar de.
Här svarar Gröna Bilister på Internationalens frågor.

Vilka slags miljöbilar finns det och vilka av dem klassas som drivna med förnybart bränsle?
– Idag räknas i princip alla bilar som släpper ut mindre än 120 gram koldioxid per kilometer som miljöbilar. De drivs med allt från diesel och bensin till gas och etanol. Det finns även elbilar, samt hybridbilar som drivs delvis med el. Förnybart bränsle finns att tillgå till framförallt gas-, etanol- (flexifuel) och elbilar. Det gäller givetvis att tanka rätt bränsle. Det finns även diesel som är förnybart såsom RME (raps), men det används idag nästan enbart som låginblandning (i vanlig diesel). Gröna Bilister bedömer bilar efter deras verkliga utsläpp, där bränslets hela livscykel tas med.

Vad anser Gröna Bilister att regeringen bör göra för att minska beroendet av fossila bränslen i fordon?
– Skärpa miljöbilsdefinitionen rejält genom att öka skattetrycket på de fordon som släpper ut mest och belöna de som släpper ut minst. Samma gäller för bränslen, sänk priset på de bränslen som har lägst fossil kolhalt, exempelvis genom en progressiv koldioxidskatt. Dessutom vore det bra om man kan underlätta utbyggnaden av både tillverkning och distribution av förnyelsebara bränslen i Sverige. Vi har i Sverige goda förutsättningar för att tillverka både etanol och biogas som är klimatvänliga. Vi skulle då även bli mer oberoende av andra länder när det gäller vår energiförsörjning.

Det bästa ur miljösynpunkt borde väl ändå vara att satsa mer på kollektivtrafiken och förnybart bränsle på området, vad säger Gröna Bilister om det?
– Detta är en av framtidens knäckfrågor, och svaret är att vi måste bli bättre på allt. Effektivare motorer, mer biobränslen och att använda bilen mer sparsamt till förmån för it-pendling och kollektivtrafik. Vi behöver snabbt öka alternativen till bilen för att kunna ta tåget, buss eller cykeln. Vi kommer att behöva bilen i framtiden, men om det ska fungera måste vi använda bilen mindre och mer förnuftigt. Att kombinera olika sorters transportmedel tillhör framtiden och för att kunna göra detta behövs incitament. Mer spårbunden trafik i kombination med möjligheten att pendla mindre (arbeta hemifrån ibland) är nyttigt både för klimatet och människan.

Samtidigt som så gott som alla levnadskostnader höjs, inklusive bensinkostnaden så ligger inkomstnivån still eller kan till och med sänkas för många människor. Är det inte stor risk att frågan om att ha miljöbil eller inte, liksom att kunna handla miljövänligt eller inte, alltmer blir en klassfråga? Vad kan göras åt detta?
– Det finns numer många alternativ med begagnade miljöbilar i handeln i alla prisklasser och borde således inte behöva innebära att det är en klassfråga. Tvärtom – vi står inför kraftiga höjningar på de fossila bränslena, och de som idag satsar på effektiva biobränslebilar har ett bättre ekonomiskt skydd. Den bästa garantin är att göra det billigare att köra miljösmart!

Liza Ahnland

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.