Göteborg behöver förtätas och Stockholm behöver nya kollektivtrafiklinjer

18 februari 2012

Nyheter

Trafikverket har lagt fram en utredningen om kapacitetsproblem i det svenska trafiknätet. Sådana finns överallt, men framförallt i Stockholmsområdet, Göteborgsområdet och Öresundsregionen. Efter en…

, , , , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.