Brightwell – bulvan för Victor Muller?

28 februari 2012

Nyheter

Sannolikt inte, men Brightwell och dess ledande person, Alphan Manas, tycks kunna ha kontakter. Alphan Manas grundade Brightwell Holdings BV år 2006 i Nederländerna och när man lade ett bud på Saab…

, , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.